Foto. Göran Johansson

Jag är naturfotograf som helst fotograferar fåglar och landskap. Men mitt intresse för fotografi är brett. På mina resor står ofta människan i fokus. Medlem i Naturfotograferna och föreläsare sedan många år. Reseskildringar och bilder från Halland är de mest omtyckta föredragen. Mina bilder är publicerade i böcker, tidskrifter, tidningar och almanackor. Har medverkat i ett flertal utställningar. Jag har gett ut två böcker. Den senaste "Tidvatten" tilldelades Falkenbergs kommuns miljöpris, samt författarfondens arbetsstipendium.

Natur - och  friluftsmänniska, ornitolog, ringmärkare och naturvårdare. Har också ett stort trädgårdsintresse.

Är fotoguide i Centalasien med  www.fotoresor.nu
jag är också foto - och naturguide på hemmaplan.


 

 Bildföreläsningar 

  Kirgizistan
Bergslandet i Centralasien

 
Kirgizistan gränsar till Kina, Tadzjikistan, Uzbekistan

och Kazakstan. Landet präglas av flera höga bergskedjor. Högsta toppen är 7439 meter. I väster finns stora valnöts - och äppelskogar. Kirgizistan var tidigare en del av Sovjetunionen. Ett stängt område för turister. Landet blev självständigt 1991. Ytan är hälften av Sveriges, med 5,5 miljoner invånare. Kirgizerna är ett mongoliskt folk med rötterna i den nomadiska kulturen. Än i dag lever delar av befolkningen som nomader. De bor i traditionella jurtatält och flyttar sina djur mellan sommar - och vintervistelse. Föreläsningen är bilder och berättelser från fyra resor till Kirgizistan.

             Polen
Nedslag i polsk historia,   kultur, natur och samtid    


Polen föddes som nation år 963, då Polens förste kung kröntes. Det är få länder i Europa som har haft en så dramatisk historia som Polen. Mellan 1795 - 1918 existerade inte Polen som land. Idag är Polen ett modernt EU- land. I östra delen av Polen ligger nationalparken Bibrza, Europas största våtmarksområde. Här bedrivs fortfarande lantbruk på det gamla sättet. En förutsättning för att den rika biologiska mångfalden skall bevaras. Bialowieza, som gränsar till Vitryssland är den äldsta urskogen i Europa, här lever många fågelarter tillsammans med visenten, Europas bison. Krakow, Auschwitz och Tatrabergen berättar jag också om i föreläsningen. Bilderna är tagna under flera resor till vårt grannland- Polen.

           Island

            Is, eld och fåglar


Island föddes ur havet för 16 miljoner år sedan. Ön började befolkas av norrmän i slutet på 800-talet. Island har en mycket säregen och vacker natur. Vulkanisk aktivitet, lavafält, sprutande gejsrar, vattenfall och stora glaciärer. Kusten runt Island mäter 660 mil. Island är också fåglarnas ö. Alkfåglar som lunnefåglar och tordmular häckar i branta fågelberg. Silvertärnor häckar i kolonier på tusentals par. Sjön Myvatn i norr, är en fågelsjö med vadare och änder. Under ett par sommarveckor körde vi 350 mil runt ön och fotograferade landskap, fåglar och knölvalar.

 Fågelkust

Årstidsväxlingarna vid fåglarna och sälarnas kust.                                     


Mellan Falkenberg och Varberg finns flacka strandängar. Här möts hav och land. Tidvattnet, lågtryck och högtryck gör att strandlinjen ständigt skiftar. Under hela året finns det fåglar vid denna kust, arterna och antalet, varierar över årstiderna.  Denna kust är mina hemmamarker, här har jag fotograferat och tittat på fåglar i över fyra decennier. Fågellivet har skiftat genom åren. I vissa fall på ett positivt sätt,  men tyvärr är flera fågelarter, starkt hotade idag. Boken "Tidvatten" gavs ut hösten 2011. Lars Rosenberg stod för texten och jag för bilderna. En berättelse och en tidsdokumentation från dessa salta strandängar. Men jag har inte slutat att fotografera vid fåglarnas kust. Nya bilder på fåglar, sälar, strandängarna och hav gör att föredraget förändras och skiftar utseende för varje år.